Z historie psoriázy neboli lupénky

Až do 19. století je historie psoriázy velmi nejistá. Používaly se termíny jako „lepra“, „impetigo“ či „psóra“. Historie lékařství dokládá, že se lupénka vyskytovala už před 4 000 lety. Na mumifikovaných tělech totiž vědci objevili typické psoariatické plaky. Egyptský lékařský Ebersův papyrus z roku 1500 př. n. l. sice psoriázu výslovně nezmiňuje, ale je v něm podrobně popsán přehled tehdejší léčby kožních onemocnění. O psoriáze určitě věděl také starořecký lékař Hippokrates (460 př. n. l. – cca 377 př. n. l.), i když ji tak nenazýval. Doklady najdeme v díle Corpus Hippocraticum, vytvořeném ve 3. století př. n . l. v Alexandrii. Jedná se o starověký soubor asi 60 lékařských spisů rozmanité povahy a stáří, inspirovaných Hippokratovým učením.

Označení psoriáza pochází z řeckého slova psóra, které znamená „svrbění“ nebo též „šupina“. Po několik staletí se používalo pro většinu kožních chorob.

  • Římský spisovatel Aulus Cornelius Celsus (25-50 ) popisuje lupénku ve svém díle De Re Medica Libri Octo, ale nazývá ji „impetigo”.
  • Pravděpodobně poprvé použil termín psoriasis řecký lékař Galén (Galénos; 133-200), který byl největším lékařem starověkého Říma.
  • Na počátku 19. století v nemocnici Saint-Louis v Paříži Jean-Louis Ailbert (1768-1837) klasifikoval kožní onemocnění na základě příčiny, vzhledu, trvání, průběhu nemoci.
  • Roku 1809 anglický lékař Robert Willan (1757-1812), zakladatel moderní dermatologie, zavedl pojmenování „Willanova lepra“.
  • V roce 1836 Henry Daggett Bulkley otevřel ošetřovnu v Broome Street v New Yorku, kde se se Spojený státech jako první věnovali léčbě psoriázy a dalších kožních onemocnění.
  • Až v roce 1841 významný rakouský dermatolog Ferdinand Ritter von Hebra (1816-1880), rodák z Brna, definitivně oddělil psoriázu od infekční lepry.

Použité zdroje:
Ellen Seiden, „The History of Psoriasis“.
MUDr. Helena Drozenová, „Lupénka“, Dermatologie pro praxi 2008, 2(3), s. 121–125. Dostupné z: https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2008/03/03.pdf.