Klinické formy lupénky

Typickým kožním příznakem lupénky neboli psoriázy je výskyt dobře ohraničených ložisek červeného zbarvení, jejichž okraj bývá mírně vyvýšený oproti okolní zdravé tkáni. Velmi často jsou tato ložiska pokryta bílými nebo stříbřitými šupinami, které bývají nehtem snadno odlučitelné. Nejčastěji se ložiska psoriázy objevují na loktech, kolenou, na hrudníku nebo ve vlasech.

Psoriáza má řadu forem. Nejčastější klinickou variantou onemocnění je ložisková forma psoriázy (psoariasis vulgaris), která se objevuje asi u 80 % pacientů. Ložiskovou psoriázu lze dělit dle velikosti a tvaru lézí na:

  • psoriasis punctata – léze mají bodovitý tvar,
  • psoriasis guttata – léze jsou kapkovitého tvaru,
  • psoriasis follicularis – výskyt lézí je vázán na folikuly,
  • psoriasis nummularis – mincovitý tvar lézí,
  • psoriasis geographica – plošný výskyt lézí,
  • psoriasis erythrodermatica – postižení celé plochy těla.

Pustulózní psoriáza (psoriasis pustulosa) je vzácnější forma (asi 3 % případů) s charakteristickými silně zánětlivými projevy, značným šupením a výsevy sterilních pustul.

Psoriáza kštice je nejčastější postiženou lokalizací, charakteristická erytematoskvamózními projevy, zejména na hranici kštice. Dlouhodobé projevy mohou vést až k výpadu vlasů.

Psoriasis palmoplantaris postihuje dlaně a plosky v cca 12 % případů.

Psoriasis unguium postihuje přes polovinu nemocných. Typické je dolíčkování nehtů, vypadající jako bodovité jamky ve struktuře nehtu.

Inverzní psoriáza (tedy obrácená oproti typické formě) vzniká v podpaží, na krku, pod prsy, v pupku, tříslech, v oblasti přirození a konečníku. Jedná se o silně červená suchá či mokvavá ložiska v kožních záhybech a místech vlhké zapářky.

Generalizovaná forma je rozšířená po celém těle, obvykle bolí a silně svědí. Jedná se o závažnou formu, vyžadující hospitalizaci.

Asi v 10–20 % se může objevit postižení kloubů. Psoriatická artropatie je zánět vyskytující se cca u 25 % nemocných s psoriázou. Postiženy jsou hlavně malé klouby na nohou a rukou.

Klinické formy lupénky

 

Použité zdroje:
MUDr. Helena Drozenová, „Lupénka“, Dermatologie pro praxi 2008; 2(3), s. 121–125. Dostupné z.: https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2008/03/03.pdf.