Mrtvé moře dělá dobře pacientům s psoriázou

Výzkumné Centrum Mrtvého moře a Aravy bylo více než deset let zapojeno do hodnocení zdravotních účinků v oblasti Mrtvého moře různých chronických onemocnění, u nichž bylo prokázáno, že expozice přírodním zdrojům dostupným v Mrtvém moři je terapeuticky účinná. Mezi kožními onemocněními byla podrobně studována psoriáza, která je nejčastějším onemocněním.

Poté, co v dříve publikovaných studiích bylo stanoveno optimální trvání klimatoterapie (vystavení slunci), její relativní účinek na thalasoterapii (ponoření do mořské vody), povaha mechanismu účinku na buněčné a imunologické úrovni a po zjištění malé karcinogeneze kůže v důsledku dlouhodobé expozice slunci z Mrtvého moře představuje následující studie první studii, v níž byli pacienti s psoriázou pravidelně sledováni po dobu dvanácti měsíců ve své domovské zemi.

Data ukazují, že léčba byla vysoce účinná a bez vedlejších účinků, doba trvání terapeutického účinku, co se týče hlavního znovuobjevené léze, trvala hluboko do druhé poloviny prvního roku po léčbě.

Cena zaplacená za týdenní remise dosaženou s klimatoterapií u Mrtvého moře, je v porovnání s většinou ostatních způsobů léčby příznivá. Alternativní způsoby léčby, mohou být doprovázeny vážnými vedlejšími účinky, zatímco jiné, jako jsou nedávno zavedené biologické látky, jsou v současné době neúměrně drahé.

Procento pacientů, kteří dosáhli PASI 75 po 1 měsíci a remise po klimatoterapii u Mrtvého moře u pacientů s psoriázou:

Údaje uvedené v následujícím textu jsou samo vysvětlující. Následující dokument představuje obnovení studie, sumarizující účinnost a délku klinické remise pacientů s psoriázou plakového typu vystavených klimatoterapii Mrtvého moře. Studie byla provedena ve spolupráci mezi izraelskými lékaři z oblasti Mrtvého moře a německými lékaři praktikujícími ve spolkové zemi Sasko:

Tato studie zahrnovala 64 německých pacientů s psoriázou, kteří byli vystaveni 28 denní klimatologické léčbě u Mrtvého moře, která zahrnovala denní sluneční záření ráno a odpoledne. Doba expozice byla vypočtena podle osobních parametrů a na základě měření slunečního záření. Thalasoterapie zahrnovala postupné zvyšování ponoření do vody z Mrtvého Moře.

Pacienti podstoupili hodnocení PASI při příjezdu a při odjezdu, s následným vyšetřením po dobu dvanácti měsíců v Německu, během kterého byli znovu vyšetřováni při hlášení o opětovném výskytu nových kožních lézí. Hodnocení PASI bylo následně prováděno periodicky.

Hodnocení:

Čas opětovného výskytu kožní léze po úplné nebo téměř úplné vyčištění na konci klimatoterapie byl definován jako „doba trvání remise“.

Čas, který uplynul do 50% relapsu počátečního vyčištění PASI, byl považován za „trvání terapeutického účinku“.

Výsledek:

Účinek klimatoterapie: Hodnota PASI vykázala průměrný pokles z 31 do konce léčby, pokles představuje 95% zlepšení.

Střední délka remise byla 23,1 týdnů (cca 5,8 měsíce) a střední doba terapeutického účinku byla 33,6 týdnů (cca 8,4 měsíce).

(Statistická analýza dat odhalila, že u mladších pacientů bylo pozorováno delší období remise.)

Tato studie prokazuje, že čtyřtýdenní klimatoterapie Mrtvým mořem poskytuje účinný způsob léčby pacientů s psoriázou plakového typu.

Výsledky jsou příznivě porovnány s jinými způsoby léčby, mají tu výhodu, že jsou prakticky bez vedlejších účinků a umožňují pacientům podstoupit tuto léčbu v atmosféře podobné dovolené, která spolupracuje s hotelovými hosty hledajícími dovolenou, což přispívá ke zlepšení jejich kvality života, jak je ukázáno v jiných studiích.

Vysvětlení použitých odborných termínů:

  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index), tj. index plochy postižení a závažnosti psoriázy.
  • Remise – je návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci. Jedná se vlastně o dosažení bezpříznakového období. Předpokládá se, že nemoc je stále přítomna, ale bez zjevných symptomů.
  • Léze – poškození postižení, porucha orgánu či tkáně, na kůži se objevují různé útvary
  • Relaps – označení návratu onemocnění, které po předchozí léčbě nebylo prokazatelné.

Použitý zdroj:

Marco Harari MD, Lena Novack PhD, Joachim Barth MD, Michael David MD, Michael Friger PhD, Shimon W. Moses MD, „The percentage of patients achieving PASI 75 after 1 month and remission time after climatotherapy at the Dead Sea“, International Journal of Dermatology 2007, s. 1087-1091). Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-4632.2007.03278.x.

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] forum 5 mg cialis twice week […]

Komentáře jsou uzavřeny.